Personuppgifter
Genom att handla hos briscapo.se accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.
Briscapo AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen för dina individuella behov.
Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.
Vilka uppgifter lagrar vi och när samlas de in?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Dessa uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.


Cookies
Vi samlar även in Personuppgifter genom att vår Webbplats använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) som samlar in information på och från din webbläsare för att vi ska kunna tillhandahålla en god upplevelse för dig vid användning av webbplats. Namn, e-postadress, ip-adress och webbhistorik samlas in från dig via tex vår kundtjänstchat eller om du fyllt i formulär om att du vill få nyhetsbrev Detta för att vi ska kunna kontakta dig på bästa sätt på din egen begäran.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
Vilka uppgifter delar vi och varför?

Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer och tjänster vi använder är: Klarna.

Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL, UPS och Bring
Nyhetsbrev
Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas din e-postadress med vår nyhetsbrevs leverantör, Mailchimp. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Mail
Väljer du att kontakta vår kundservice på info@briscapo.se lagras ditt uppgivna namn, e-postadress, ip-adress.

Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Rätten till begränsning

I vissa särskilda situationer har du enligt dataskyddsförordningen rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter handlar om att du i vissa särskilda situationer har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätten till invändning

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst.

Rätten till Dataportabilitet
Du har i rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Rätten till dataportabilitet ger dig rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Briscapo AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Ansvarig för dataskydd
Briscapo AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.